Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaskrzacik skrzacik
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
Reposted fromGeniusz Geniusz vialovesweets lovesweets
7828 8413 420
Reposted frommhsa mhsa vialovesweets lovesweets
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
8374 7504 420
Reposted fromohnina ohnina vialovesweets lovesweets
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viate-quiero te-quiero
4239 fc09 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialekkaprzesada lekkaprzesada
1876 f202 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialekkaprzesada lekkaprzesada
7194 b80e 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialekkaprzesada lekkaprzesada
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vialekkaprzesada lekkaprzesada
3019 fbde 420
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy vialekkaprzesada lekkaprzesada
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vialekkaprzesada lekkaprzesada
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl