Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

10:17
7990 4ca3 420
lub kogoś.
10:17
10:16
10:16
8227 93b2 420
Reposted frombadwolfangel badwolfangel vialovesweets lovesweets
10:16
10:15
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
10:15
10:15
4421 60a2 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialovesweets lovesweets
10:13
4409 a867 420
10:12
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viastonerr stonerr

August 07 2017

19:29
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromprzemeksic przemeksic viagdziejestola gdziejestola
19:28
W myślach robię to, na co mam ochotę.
— Solveig Christov - "Na przykład Martin"
Reposted frompuella13 puella13 viagdziejestola gdziejestola

July 28 2017

09:45
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viate-quiero te-quiero
09:44
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viate-quiero te-quiero
09:43
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viate-quiero te-quiero
09:43
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
http://jajebie.soup.io
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viate-quiero te-quiero
09:41
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero
09:41
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viate-quiero te-quiero
09:40
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viate-quiero te-quiero
09:40
9801 678d 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl