Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill
6634 2750 420
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
2062 08ca 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viawarkocz warkocz
5605 ecc3 420
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawarkocz warkocz
7908 b5b2 420
Reposted from0 0 viawarkocz warkocz
Reposted fromshakeme shakeme vialovesweets lovesweets
6863 429e 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viawarkocz warkocz
7059 f5c3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
1723 5801 420
Reposted fromlittlefool littlefool viawarkocz warkocz
8543 5b8e 420
Reposted frombingbangboom bingbangboom viawarkocz warkocz
8808 b786 420
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawarkocz warkocz
8742 7a16 420
Reposted fromwerczi werczi viatobecontinued tobecontinued
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
Większość z nas przez większość czasu nie wie, czego chce, ale czuje, że kieruje nami jakaś powinność, konieczność większa niż my sami, sumienie, ego, bóg, historia, matka, zalecenia psychoterapeuty.
— Marcin Prokop
6476 cf72 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
1131 f40e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl