Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5764 6db7 420
Reposted fromseaweed seaweed vianezavisan nezavisan
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
 
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
9042 71a4 420
Reposted fromzungud zungud vianezavisan nezavisan
2629 2b0b 420
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
To się dzieje zawsze z tego samego powodu. Banalnego i prostego: żeby poczuć się wreszcie kurwa lepiej. Żeby się w ogóle poczuć. Nałóg bierze się  z tego, że jesteś wydrążony w środku, albo przynajmniej tak Ci się wydaje.
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute vianezavisan nezavisan
9411 5d98 420
Reposted fromShini Shini vianezavisan nezavisan
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
6123 c8a8 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianezavisan nezavisan
8836 f411 420
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
5531 b5ce 420
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
Reposted fromshakeme shakeme vianezavisan nezavisan
3399 91c1 420
Reposted fromnezavisan nezavisan
3422 fd1d 420
Reposted fromnezavisan nezavisan
2554 932b 420
Reposted frompierdolony pierdolony viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl