Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

more-than-a-memory
09:24
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
more-than-a-memory
09:24
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
09:24
4402 00f5 420
Reposted fromborderme borderme viagdziejestola gdziejestola
more-than-a-memory
09:21
more-than-a-memory
09:21
0845 fed6 420
Reposted from1923 1923 viaaynis aynis
more-than-a-memory
09:17
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

April 15 2017

more-than-a-memory
12:43
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
more-than-a-memory
12:42
0393 51f9 420
Reposted fromdelain delain viaskrzacik skrzacik
more-than-a-memory
12:41
5455 01fd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
more-than-a-memory
12:41
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viagdziejestola gdziejestola
12:40
5695 38cb 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
more-than-a-memory
12:40
Nie był szczęśliwy, ale nawet jeśli tego nie zaakceptował, to przynajmniej tolerował. Kiedy się coś toleruje, najpierw to coś staje się znośne, a wkrótce zupełnie normalne i zwyczajne. I w tej zwyczajności, pogodzony ze swoim losem trwał.
— "Los powtórzony"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viagdziejestola gdziejestola
more-than-a-memory
12:39
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
more-than-a-memory
12:38
6225 19d1 420
Reposted fromkrzysk krzysk viathatwasntadream thatwasntadream
more-than-a-memory
12:37
4060 d40e 420
more-than-a-memory
12:37
9181 6a7c 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viadancingintherain dancingintherain
more-than-a-memory
12:36
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viastonerr stonerr
more-than-a-memory
12:34
0869 d712 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
more-than-a-memory
12:34
0773 ce90 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
12:33
1552 4a08 420
Reposted frommrautyna mrautyna viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl