Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

18:29
 miłości nie przetniesz na pół
— IRA - Nie daj mi odejść
Reposted byBirdofParadisefutureiscoming
18:24
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda,
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić,
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać,
Żeby miał sens.
— Bracia - Po drugiej stronie chmur
Reposted byBirdofParadisenezavisanteletubisiecoolstorybro23coolstorybro23
18:22
Chcę tylko czuć, że Cię mam przy sobie
— Bracia - Nad przepaścią
Reposted byzycienaspsujeniedonaprawieniabezwladniebezwladnieblackheartgirljanka89highsoulhormezaalliwantisyounothingimportantzwyklajakzawszewhatkatefeelSanderkeinmybetterworld
18:18
2141 7f65 420
Reposted frompiehus piehus viaskrzacik skrzacik
18:17
17:27
17:25
6168 cbc2 420
Reposted fromlithiumowaa lithiumowaa vianezavisan nezavisan
17:24
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool vianezavisan nezavisan
17:22
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
17:21
0354 d99e 420
Reposted fromMrSatan MrSatan vianezavisan nezavisan
17:21
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 vianezavisan nezavisan
17:17
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vianezavisan nezavisan

May 16 2017

16:46
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
16:45
16:44
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger vianezavisan nezavisan
16:44
Z moich snów uciekasz nad ranem..
— Wiedźmin 3
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianezavisan nezavisan
16:43
Mam zapaść, lekarz mnie pyta co ćpałem,
skurwiel nie wierzy, że serce można zatrzymać żalem.
— rover - autobiografia
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianezavisan nezavisan
16:43
5213 643f 420
Żulczykowe
16:42
5785 f34c 420
Reposted fromnezavisan nezavisan
16:42
5855 7589 420
Reposted fromnezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl