Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

08:17
6452 095b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
08:15
7160 0f8d 420
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
08:15
7155 8229 420
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
08:14
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viaskrzacik skrzacik

August 19 2017

20:25
7780 a704
Reposted fromgreensky greensky viacylonapplepie cylonapplepie
20:25
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viawarkocz warkocz
20:24
0397 5416 420
Reposted fromGIFer GIFer viacylonapplepie cylonapplepie
20:24
9037 1a05 420
13:07
1167 4b4c 420
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
13:06
1291 38f4 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
13:04
5657 8cd6 420
Reposted fromamatore amatore viaaynis aynis
13:04
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
13:02
1406 9eee 420
Reposted fromEkran Ekran viawarkocz warkocz
13:00
8804 9016 420
Reposted frombanitka banitka viawarkocz warkocz
13:00
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy. „Podobno" — odpowiedział widzący.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz
12:59
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viawarkocz warkocz
12:59
12:58
Miłość przyjdzie dopiero wtedy, gdy nauczysz się żyć bez niej. 
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianezavisan nezavisan

August 18 2017

17:42
1281 bcd0 420
17:42
1917 9164 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl