Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

20:14
Kocham i tęsknię.
— happysad "Lęki i fobie"
Reposted byweruskowaorchisczekoladowezatraceniedlaciebieniktwaznymadadreampikkumyyforgoodandforbadFuckyoubitch
19:51
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic vialekkaprzesada lekkaprzesada
19:34
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viastarryeyed starryeyed
14:40
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaweruskowa weruskowa
14:37
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique viaathlin athlin
14:37
Bo każdy może mieć problem, który dla kogoś będzie błahostką, a dla innych testem nie do przebycia. Życie może się rozsypać w ciągu sekundy. 
— I.M. Darkss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaweruskowa weruskowa
14:33
0633 9af9
14:30
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaweruskowa weruskowa
14:28
Dowiedziałem się czegoś o moim sercu.
Może się złamać.
Może zostać rozdarte. 
Może zamarznąć na kamień.
Może się zatrzymać. Kompletnie.
Może rozpaść się na milion kawałków.
Może eksplodować.
Może umrzeć.
Może wszystko, tylko nie przestać cię kochać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
14:24
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
14:24
0701 0947
Reposted frommuszynka muszynka vianezavisan nezavisan
14:23
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianezavisan nezavisan
14:21
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
14:17
7677 691a 500
14:13
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianezavisan nezavisan
14:10
6636 5ceb 500
14:10
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viainmybetterworld inmybetterworld
14:09
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
14:09
14:08
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl