Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

more-than-a-memory
17:19
6336 f39a 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
more-than-a-memory
17:16
2161 62e7 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
more-than-a-memory
17:15
3325 6fad 420
Reposted fromheroes heroes viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
more-than-a-memory
17:14
3374 f39f 420
more-than-a-memory
17:13
5938 7b29 420
more-than-a-memory
17:10
1120 9ea8 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viadiedrunk diedrunk
more-than-a-memory
17:07
17:05
5746 eb55 420
Reposted fromerial erial viatentego tentego
17:04
5614 36cf 420
Reposted fromochgod ochgod viaowieczkini owieczkini
more-than-a-memory
17:04
2089 9518 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczkini owieczkini
17:02
9328 f9d2 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaskrzacik skrzacik
more-than-a-memory
17:01
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
more-than-a-memory
17:00
0105 c900 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianezavisan nezavisan
more-than-a-memory
16:53
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero

March 18 2017

more-than-a-memory
16:03
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
more-than-a-memory
16:03
2723 e34b 420
Reposted fromskrzacik skrzacik
more-than-a-memory
11:37
1163 2226 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianezavisan nezavisan
more-than-a-memory
11:37
8182 3145 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianezavisan nezavisan
more-than-a-memory
11:36
3103 e4f9 420
Reposted fromblizzers blizzers vianezavisan nezavisan

March 15 2017

more-than-a-memory
15:55

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl